Organizers

Academic advisory Committee

Vinton Cerf

ACM Turing Award Laureate

Hong Mei

Chair of ACM China Academic advisory Committee and Chairman of CCF

Jifeng He

Member of Chinese Academy of Sciences

General Co-Chairs

Xinhe Bao

Member of Chinese Academy of Sciences/University of Science and Technology of China

Jianzhong Li

Harbin Institute of Technology

Yunhao Liu

Tsinghua University

Xinbing Wang

Shanghai Jiao Tong University

TPC Co-Chairs

Xiangyang Li

University of Science and Technology of China

Zhiwen Yu

Northwestern Polytechnic University

Junzhou Luo

Southeast University

Wenguang Chen

Tsinghua University

General Vice Chairs

Min Liu

ICT, Chinese Academy of Sciences

Yunhuai Liu

Peking University

Fan Wu

Shanghai Jiao Tong University

Yunquan Zhang

ICT, Chinese Academy of Sciences

Zheng Yang

Tsinghua University

Le Dong

Beijing Institute for General Artificial Intelligence

Huaizhong Li

Lishui University

TPC Vice Chairs

Yanyong Zhang

University of Science and Technology of China

Hongzi Zhu

Shanghai Jiao Tong University

Xiaojiang Chen

Northwest University

Luoyi Fu

Shanghai Jiao Tong University

Guanglin Zhang

Donghua University

Yuan He

Tsinghua University

Hongli Xu

University of Science and Technology of China

Organizing Chairs

Lan Zhang

University of Science and Technology of China

Xiao Zheng

Anhui University of Technology

Hong Zhong

Anhui University Dean of Computer College

Yan Xiong

University of Science and Technology of China

Wei Wang

University of Science and Technology of China

Meng Wang

Hefei University of Technology Dean of Computer College

Vice Organizing Chairs

Richang Hong

Hefei University of Technology

Shibao Pei

University of Science and Technology of China

Ludi Xue

University of Science and Technology of China

Kiki

ACM China

Volunteer Chairs

Li Zhang

Hefei University of Technology

Yu Zhang

University of Science and Technology of China

Hui Wang

Anhui University

Li Lu

University of Electronic Science and Technology of China

Song Yang

Beijing Institute of Technology

Chaocan Xiang

Chongqing University

Chao Liu

Ocean University of China

Guisong Yang

University of Shanghai for Science and Technology

Zichuan Xu

Dalian University of Technology

SIG Symposium Chairs

Chenren Xu

Peking University

Bin Guo

Northwestern Polytechnic University

Xiaohua Tian

Shanghai Jiao Tong University

Lei Xie

Nanjing University

Junyu Lin

ICT, Chinese Academy of Sciences

Tianzhang Xing

Northwest University

Fang Dong

Southeast University

ACM China Young Scholar Academy Forum Chairs

Xuangou Wu

Anhui University of Technology

Haohua Du

Beihang University

Yanmin Zhu

Shanghai Jiao Tong University

Chi Liu

Beijing Institute of Technology

Sheng Sun

University of Electronic Science and Technology of China

Zhenhua Li

Tsinghua University

Jing Chen

Wuhan University

Student Event Chairs

Jianmin Ji

University of Science and Technology of China

XuanYa Li

Baidu

Xiaoyu Ji

Zhejiang University

Hai Wang

Northwest University

Yubo Yan

University of Science and Technology of China

Ceremony Chairs

Jingyao Dai

ACM China

Shan Chang

Donghua University

Lin Wang

Yanshan University

Qingsong Yao

Xidian University

Binbin Li

Yanshan University

YueQi Su

Peking University

Jinsong Han

Zhejiang University

Strategic Planning Committee Chairs

Jizhong Zhao

Xi'an Jiaotong University

Qin Wu

Chengdu University of Information Technology

Venue Chairs

Xi Wu

Chengdu University of Information Technology

Yu Gu

Hefei University of Technology

Defu Lian

University of Science and Technology of China

Ting Jin

Hainan University

Cheng Wang

Tongji University

Jun Liu

Tsinghua University

Talk Chairs

Xiaolong Zheng

Beijing University of Posts and Telecommunication

En Wang

Jilin University

Shuai Wang

Southeast University

Rui Li

Xidian University

Songtao Guo

Chongqing University

Zhibo Wang

Zhejiang University

Panlong Yang

University of Science and Technology of China

Publicity Chairs

Hongbo Jiang

Hunan University

Wenping Liu

Hubei University of Economics

Jianbo Li

Qingdao University

Xinglin Zhang

South China University of Technology

Zhenxiang Chen

University of Jinan

Poster and Workshop Chairs

Baowei Wang

Nanjing University of Information Science and Technology

Fan Li

Beijing Institute of Technology

Hanjiang Luo

Shandong University of Science and Technology

Publication Chairs

Jiliang Wang

Tsinghua University

Fan Dang

Tsinghua University

Xin Miao

Tsinghua University

Web Chairs

Bo Zhang

Shanghai Normal University

Qin Zhao

Shanghai Normal University

Printing Chairs

Xuerong Huang

University of Science and Technology of China

Bei Hua

University of Science and Technology of China

Yong Yi

University of Science and Technology of China

Keynote Chairs

Cheng Li

University of Science and Technology of China

Haisheng Tan

University of Science and Technology of China

Jianhui Zhang

Hangzhou Dianzi University

Ruiting Zhou

Wuhan University

Qiang Ma

Tsinghua University

Guanxun Qi

Tsinghua University

Financial Chairs

Zihui Zhang

Tsinghua University

Industry Chairs

Zhenge Guo

Tsinghua University

Junzhao Du

Xidian University

Runqun Xiong

Southeast University

Wenyuan Xu

Zhejiang University

DEMO Chairs

Lin Cui

Tsinghua University

Yifang Bai

Tsinghua University

Liaison Chairs

DengAo Li

Taiyuan University of Technology

Yu Zhou

University of Science and Technology of China Education Foundation

Zhiyuan Ji

Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

Renyi Xiao

National Natural Science Foundation of China

Zhangjin Huang

University of Science and Technology of China

Jing Liu

Tsinghua University

Registration Chairs

Hong Liu

ACM

Ningning Cui

Anhui University

Lin Mu

Anhui University

Yan Zhang

Tsinghua University

Logistic Chairs

Zhinan Ma

Tsinghua University

Songyang Wang

Tsinghua University

Xi Yuan

Tsinghua University

SIG Symposium co-chairs

Lorine Lin

SIGAI
Sun Yat-sen University

Minglu Li

SIGAPP
Zhejiang Normal University

Jie Liu

SIGBED
Harbin Institute of Technology, Shenzhen

Fu Xiao

SIGCOMM
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Juan Chen

SIGCSE
National University of Defense Technology

Anfu Zhou

SIGMOBILE
Beijing University of Posts and Telecommunications

Hongzhi Wang

SIGMOD
Harbin Institute of Technology

Sheng Zhong

SIGSAC
Nanjing University

Yunjun Gao

SIGSPATIAL
Zhejiang University

Xingming Sun

SIGWEB
Nanjing University of Information Science and Technology